หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบของใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจากพี่น้องชาวสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ดรุณี แซ่โช้ง นักเรียนชันอนุบาล 1 และด.ช.ณัฐศักดิ์ แซ่โช้ง นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจบุญทุกท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยหลือได้ที่สพป.เชียงใหม่ เขต 6