หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารมหาศาลา หทัยนเรศวร์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,950 บาท ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ