หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบของใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจากพี่น้องชาวสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ดรุณี แซ่โช้ง นักเรียนชันอนุบาล 1 และด.ช.ณัฐศักดิ์ แซ่โช้ง นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจบุญทุกท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยหลือได้ที่สพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เริ่มเวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 15.00 น. จำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 52 คน ผู้มีสิทธิทะยอยกันมาเลือกตั้งกันแล้ว ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มในสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีน้อมรำลึก ร่วมอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หลังเสร็จพิธีผู้บริหารการศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับฟ้งนโบายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารมหาศาลา หทัยนเรศวร์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,950 บาท ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 1/59 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เพื่อต่อสัญญาจ้าง ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 08.45 น. นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ณโรงเรียนศรีจอมทอง
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแสวง ด้วงทรงรองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมผู้เรียน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ต่อไป