.
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
       
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
 

 

 
  รอง ผอ. สพป. ชม 6
  ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
 
 
 
นายไกรสร  สุทินโน
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ
และกลุ่มสถานศึกษาเอกชน

 

 
  รอง ผอ. สพป. ชม 6
  ดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

  รอง ผอ. สพป. ชม 6
  ดูแลรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

  รอง ผอ. สพป. ชม 6
  ดูแลรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

  รอง ผอ. สพป. ชม 6
  ดูแลรับผิดกลุ่มบริหารการงานเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 เมษายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.39.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,838
 
++Chiangmaiarea6++
190 หมู่15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
Tel : 053-341375-6  Fax : 053-341744
Email : gmgcm6@gmail.com