ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
      56
..........................................................................................................................................................................
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      11
..........................................................................................................................................................................
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
      23
..........................................................................................................................................................................
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 
      12
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
      10
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560 
      24
..........................................................................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้

 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เริ่มเวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 15.00 น. จำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 52 คน ผู้มีสิทธิทะยอยกันมาเลือกตั้งกันแล้ว ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มในสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีน้อมรำลึก ร่วมอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หลังเสร็จพิธีผู้บริหารการศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับฟ้งนโบายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารมหาศาลา หทัยนเรศวร์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,950 บาท ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 1/59 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 


ประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
 

 

 

 

  

 

 

 

 


หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com