ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสังกัดาำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      10
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงต่างประเทศ เรื่อง ขยายเวลารับผลงานการประกวดเขียนเรียงความ 
      7
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
      36
..........................................................................................................................................................................
การปรับปรุงหลักเกรณ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      17
..........................................................................................................................................................................
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      78
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่7 
      16
..........................................................................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้

 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.นายแสวง ด้วงทรง รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมรองฯ , ผอ.กลุ่มฯและศึกษานิเทศก์สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 1 / 60 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6
นายไกรสร สุทินโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net , NT)และเปิดการประชุมนิเทศคลินิกสัญจรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของโรงเรียนในสังกัด
15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นำโดยนางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มอำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ประธานในพิธี จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 


ประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
 

 

 

 

  

 

 

 

 


หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com