ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 
      16
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่น 5 
      38
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคกิจกรรมวิ่งหนึ่งล้านห้าแสนก้าวศรริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่-ศิริราช 
      6
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
      15
..........................................................................................................................................................................
โครงการ อบรมสัมนา Innovative School 2017 ภายใต้แนวคิดหลักผ่าทางตันวิกฤติการศึกษาไทยชูทางออกอนาคตการศึกษาศตวรรษ ที่ 21 
      20
..........................................................................................................................................................................
ประกาศ สำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 
      11
..........................................................................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้

 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบของใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจากพี่น้องชาวสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ดรุณี แซ่โช้ง นักเรียนชันอนุบาล 1 และด.ช.ณัฐศักดิ์ แซ่โช้ง นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจบุญทุกท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยหลือได้ที่สพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เริ่มเวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 15.00 น. จำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 52 คน ผู้มีสิทธิทะยอยกันมาเลือกตั้งกันแล้ว ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มในสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีน้อมรำลึก ร่วมอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หลังเสร็จพิธีผู้บริหารการศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับฟ้งนโบายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารมหาศาลา หทัยนเรศวร์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,950 บาท ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 


ประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
 

 

 

 

  

 

 

 

 


หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com