ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
      16
..........................................................................................................................................................................
กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
      25
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่ 
      32
..........................................................................................................................................................................
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      19
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าอบรมสัมนา 
      135
..........................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสิธิประโยชน์เกิ้อกูลของลูกจ้างส่วนราชการ 
      31
..........................................................................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้

 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบของใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจากพี่น้องชาวสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.ดรุณี แซ่โช้ง นักเรียนชันอนุบาล 1 และด.ช.ณัฐศักดิ์ แซ่โช้ง นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจบุญทุกท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของให้ความช่วยหลือได้ที่สพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เริ่มเวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 15.00 น. จำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 52 คน ผู้มีสิทธิทะยอยกันมาเลือกตั้งกันแล้ว ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มในสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีน้อมรำลึก ร่วมอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หลังเสร็จพิธีผู้บริหารการศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับฟ้งนโบายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารมหาศาลา หทัยนเรศวร์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,950 บาท ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 


ประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
 

 

 

 

  

 

 

 

 


หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com