ผู้อำนวยการ

pI112

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

ข่าวรับสมัครงาน

klit
ประกาศผล
 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

DSC 0869 head

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม  2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจอมทอง และวัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

DSC 0844DSC 0821DSC 0875DSC 0877DSC 0886DSC 0894DSC 0893DSC 0889DSC 0886DSC 0882DSC 0881DSC 0878DSC 0873DSC 0871DSC 0869DSC 0866DSC 0871DSC 0873DSC 0875DSC 0878DSC 0877DSC 0881DSC 0882DSC 0886DSC 0889DSC 0893DSC 0894DSC 0895DSC 0903DSC 0920DSC 0908DSC 0924DSC 0935DSC 0937DSC 0941DSC 0943DSC 0944DSC 0946DSC 0950DSC 0953DSC 0955DSC 0957DSC 0958DSC 0962DSC 0963DSC 0981DSC 0984DSC 0986DSC 0994DSC 0999DSC 1000DSC 1002DSC 1004DSC 1006DSC 1018DSC 1020DSC 1023DSC 1024DSC 1026DSC 1028DSC 1034DSC 1049DSC 1035DSC 1071DSC 1053DSC 1073DSC 1075

พิธีเปิดงานการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

DSC 0669 head

วันที่ 6 ตุลาคม  2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6  ครั้งที่ 67  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

DSC 0626DSC 0641DSC 0650DSC 0649DSC 0648DSC 0647DSC 0645DSC 0644DSC 0643DSC 0642DSC 0666DSC 0665DSC 0664DSC 0653DSC 0669DSC 0682DSC 0700DSC 0699DSC 0692DSC 0690DSC 0686DSC 0685DSC 0704DSC 0712DSC 0723DSC 0715DSC 0725

การประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

DSC 0588 head

วันที่ 4 ตุลาคม  2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  ประธานการประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัด

DSC 0588DSC 0592DSC 0597DSC 0596DSC 0605DSC 0601DSC 0599DSC 0595

การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร สพป.เชียงใหม เขต 6

DSC 0609 head

วันที่ 5 ตุลาคม  2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร สพป.เชียงใหม เขต 6  ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 6

DSC 0611DSC 0609DSC 0616DSC 0615DSC 0614DSC 0612DSC 0617DSC 0618DSC 0619DSC 0622DSC 0621

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

DSC 0577 9

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน  11  ราย  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

DSC 0559 1DSC 0570 1

DSC 0572 1DSC 0577DSC 0579 1DSC 0581 1DSC 0583 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744