ผู้อำนวยการ

pI112

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

ข่าวรับสมัครงาน

klit
ประกาศผล
 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร สพป.เชียงใหม เขต 6

DSC 0609 head

วันที่ 5 ตุลาคม  2560 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร สพป.เชียงใหม เขต 6  ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 6

DSC 0611DSC 0609DSC 0616DSC 0615DSC 0614DSC 0612DSC 0617DSC 0618DSC 0619DSC 0622DSC 0621

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744