ผู้อำนวยการ

pI112

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

ข่าวรับสมัครงาน

klit
ประกาศผล
 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 4/2560

sawang

นายแสวง  ด้วงทรง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล แม่ปิง  พร้อมแจ้งข้อราชการร่วมกับ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในหน่วยงาน

totalpitoonampornkatkaewjunyateanjaiaod910  11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744