ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวรับสมัครงาน

112
Untitled1


 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมการแข่งขันเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1

head1

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่1 ซึ่งจัดโดย สมาคมครูอำเภอจอมทอง ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลางอำเภอจอมทอง

โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

DSC 2816DSC 2809DSC 2826DSC 2829DSC 2830DSC 2841DSC 2842DSC 2851DSC 2854DSC 2860DSC 2863DSC 2867DSC 2869DSC 2878DSC 2883DSC 2884DSC 2888

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

h1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน นำโดย นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ประธานคณะกรรมการประเมิน , นายนิธิศ ภู่ชัย คณะกรรมการประเมิน ,นาย จตุพร ณ จันตา คณะกรรมการประเมิน และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร เลขานุการคณะกรรมการประเมิน โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่ตามตัวชี้วัดการประเมิน และ บุคลากรของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ทำการตอบแบบสอบถาม IIT Online และมีคณะครูตัวแทนของโรงเรียนที่เป็นผู้รับริการของ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นตัวแทนผู้รับบริการฯ ตอบแบบสอบถาม EIT Online ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

DSC 2278DSC 2222DSC 2232DSC 2235DSC 2236DSC 2237DSC 2240DSC 2245DSC 2249DSC 2255DSC 2267DSC 2269DSC 2278DSC 2288DSC 2289DSC 2290DSC 2291DSC 2292DSC 2294DSC 2301DSC 2331DSC 2336DSC 2340DSC 2345

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

head

26 ตุลาคม 2560

 นายสมพงศ์ พรมจันทร์  ,นายพิทูรย์ ปัญญาศรี ,นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อม

คณะบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์                                                                                                                                                               

ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

DSC 1469

DSC 1475

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะบุคลากร ศธจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือน สพป.เชียงใหม่ เขต 6

head

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้นำคณะบุคลากร ศธจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ร่วมกันระหว่าง ศธจ.เชียงใหม่ กับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744