ผู้อำนวยการ

นายแสวง ด้วงทรง

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6

ข่าวรับสมัครงาน

 ict111

ict112

ict63

perau

wit 

ข่าวสารด้านการเงิน

ict64

ict61

Link ต่างๆ

ict6

 

 

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

thb 1376369893 sv1

นายแสวง ด้วงทรง

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

 

     

นายไกรสร สุทินโน

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

       

       นายสมพงศ์ พรมจันทร์

       รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  

         

     นายเดช อนากาศ

     รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

       

         นายพิทูรย์ ปัญญาศรี

      รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744