ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  พัฒนาบุคลากรในสังกัด นายชาญชัย แสงกร 30 กรกฎาคม 2563
2  อบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา นายชาญชัย แสงกร 13 กรกฎาคม 2563
3  ประชุมสัมนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล นายชาญชัย แสงกร 13 กรกฎาคม 2563
4  ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล นายชาญชัย แสงกร 4 กรกฎาคม 2563
5  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ถวายเทียนพรรษา นายชาญชัย แสงกร 3 กรกฎาคม 2563
6  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายชาญชัย แสงกร 2 กรกฎาคม 2563
7  ประชุมการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET นายชาญชัย แสงกร 23 มกราคม 2563
8  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” นายชาญชัย แสงกร 20 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ