ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมโครงการพัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 ธันวาคม 2563
2  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโม่งหลวง และโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 ธันวาคม 2563
3  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 21 ธันวาคม 2563
4  การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบ RT NT และ O-NET น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 ธันวาคม 2563
5  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมนิเทศ ฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 ธันวาคม 2563
6  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 ธันวาคม 2563
7  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 4 ธันวาคม 2563
8  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 4 ธันวาคม 2563
9  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 พฤศจิกายน 2563
10  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้รับประกาศนียบัตร “ดีเด่น” เรื่องการรายงานระบบข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 12 พฤศจิกายน 2563
11  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล "โรงเรียนบ้านห้วยทราย" น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 พฤศจิกายน 2563
12  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ใหม่ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 พฤศจิกายน 2563
13  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมแสดงความยินแด่ท่านชาญชิต ทัพหมี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสพป.ลำพูน เขต 2 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 พฤศจิกายน 2563
14  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเดินทางส่งท่านพิทูรย์ ปัญญาศรี ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 พฤศจิกายน 2563
15  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเดิน-วิ่งจากสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไปยังน้ำตกแม่กลางในกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 พฤศจิกายน 2563
16  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนปากทางท่าลี่ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 3 พฤศจิกายน 2563
17  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 28 ตุลาคม 2563
18  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโอนภาษาสำหรับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 ตุลาคม 2563
19  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ระจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 20 ตุลาคม 2563
20  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 ตุลาคม 2563
21  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 ตุลาคม 2563
22  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 4 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 ตุลาคม 2563
23  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 ตุลาคม 2563
24  สมาคมครูอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูที่ได้เกษียณอายุราชการ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 ตุลาคม 2563
25  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและ ครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 กันยายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ