ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  รวมพลังรวมใจกันเพื่อน้อง โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสพป.ชม.6 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 10 กรกฎาคม 2563
2  การขอพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตร น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 10 กรกฎาคม 2563
3  การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในถสานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 10 กรกฎาคม 2563
4  การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยพิบัติ วาตภัย น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 10 กรกฎาคม 2563
5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มิถุนายน 2563
6  สรุปยอดผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 น.ส.จิราพร ตายานะ 2 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ